Litt om Trygg Oppvekst

Hafu er den første ungdomsklubben i samarbeid med Trygg oppvekst. (T.O.)

T.O. er et modningsprogram som ble laget i samarbeid med junior-og barneorganisasjonen JUBA og Avdeling for Helse og Sosialfag ved Høgskolen i Østfold.

Hugo Brekken ved Vardal ungdomsskole tok prosesslederkurs i 2002 og videreutviklet programmet til : Jeg vil trives. Dette er nå implentert ved flere skoler i regionen, og det gir gode resultater.

Programmet viser seg å være rusforebyggende, mobbeforebyggende, og det gir mestring over eget liv.

Det er spennende å få være med og finne ut hvordan programmet kan benyttes på ungdomsklubb. Ungdommenes egen fritidsarena.