Ungdomsstyret

Det er tid for å velge nytt ungdomstyre. Kan dette være noe for deg

Som medlem i ungdomsstyret forplikter ungdommen seg til å delta på møter, fremsnakke klubben på en positiv måte og stille på kioskvakt når klubben er åpen. Alle får i tilegg til dette egne ansvarsområder i vervet sitt.

Man kan miste plassen i ungdomsstyret hvis dette ikke overholdes.

Medlemmer i ungdomsstyret sitter for 1 år av gangen. Det er mulig å stille til gjenvalg. Styret er ungdommenes stemme for HAFU-klubben.