Våre åpningstider

  • HAFU MEKK:
    • Mandager kl 18.00-21.00
  • HAFU HUSET:
    • -Onsdager kl. 14.30-18.00
    • -Lørdager kl. 18.00-21.00 (like/partallsuker)